HRBATŮV KOSTELEC

Do Hrbatova Kostelce přišel Ježíš Kristus 2.0

3. 6. 2014 13:50 - Obec - Standa Skandál

BĚŽTE NEBOŤ CESTA TATO JE PLNÁ SVĚTELNÝCH KVĚTŮ, VŽDYŤ MNOHO JSEM VÁM O OTCI JIŽ ŘEKL. POJĎTE, LÁSKU VKLÁDÁM, CIŤTE JI. TOLIKO ŘEČENO, VŠAK PRO NĚKOHO MNOHO SLOV, NEBOŤ SRDCE JE ZDE JASNÉ, PRO NĚKOHO VŠAK MÁLO SLOV. KAŽDÝ JE TAM, KDE JE A TAM KDE NENÍ, NEMŮŽE BÝT POCHOPENO. Ježíš již od 19500Kč.

Přátelé,

zdravím Vás u této výjimečné cesty, která přichází. Již v čase minulého roku Ježíš Kristus ke mně silně promlouvá a také se mně dostalo mystických vhledů a odpovědí. V jeho srdci rozjímám a procházím cestami světla. Přízeň je neskonalá, a tak po dlouhém čase je mně dovoleno otevřít tuto tajemně mystickou cestu Kristova světla. Již dlouho o ní mluvím a je čas, kdy i já jsem dozrál a přišel čas, kdy jsou uvolněny věčné dary k našim srdcím a stavům. Naše cesta bude v silném vedení Kristovy úrovně, ale také zároveň prožijeme i pozemskou cestu Ježíše, však zcela specifickým způsobem, který je nám pro tuto výjimečnou cestu uvolněn. Budeme prožívat tajemství a cesty našich stavů.

Každý máme velký vzkaz ve svém srdci a tedy v hlubokém sebepoznání, který tam je ukryt od počátku. Naše cesta je výjimečně vedena, a tak bude otevřena jen pro určitý počet lidí, kteří skutečně cítí, že je tato cesta ta pravá, neboť zde bude docházet k mimořádným otevřením.

 

Naše setkávání se začne prosincem a bude vrcholit v dubnu. Bude provedeno v 9 setkáních, tak bylo určeno. Vyvrcholením této cesty bude pro každého z Vás  zasvěcení v úrovni Krista. Toto zasvěcení je zcela individuální rovina, bude se vytvářet vnitřní komnata ve věčném stavu bytí, které vede k vyústění něčeho výjimečného. Toto zasvěcení je skutečně vedeno v hloubce duchovní roviny a nejde zde o shamballu Krista či další napodobeniny. Je zde vedena mimořádná tvořivost a zákonitost ducha, kterou si člověk na své cestě musí zasloužit. Vše se včas dozvíte. Jsem moc rád, že je toto dovoleno a ze svého bytí se skláním a děkuji za tuto milost a dar, mnoho jsem zažil a naučil se díky věčnému Kristu. Totiž on se stane Vaším učitelem uvnitř Vás a to je důležité. Vytvoříme podmínky, aby se tak stalo, je to důležité, protože vše je vedeno z vnitřních duchovních stavů, vše je v nás ve vnitřním stavu, je to nekonečně živá žhavá láska, kterou budete poznávat a tím se budete dostávat do moudrosti Ježíše Krista. Náš stav se již v začátcích bude uvolňovat do vnitřního stavu, takže se bude dosti dít, že vnější stav nebudeme tolik vnímat, ten budeme uvolňovat, abychom co nejvíce vytvořili duchovní podmínky, v  kterých budeme kráčet po celé naše setkávání a dále. Přátelé, věřte, že tato cesta je už sama o sobě výjimečná a já se na ni moc těším, neboť zde se otevírá tajemství srdce. Srdce se bude dostávat do hoření a toto hoření bude způsobovat komunikaci a vnímání. Proč je i tak vše dopředu zveřejněno? Aby Vy jste se připravili a i zcela já se musím začít plně připravovat.

Srdce, duše, tělo se stane poutí v této cestě, čeká nás duchovní rovnání, žhavení srdce a rozkládání těla a tím jeho narovnání.
Vydáváme se spolu na cestu duchovní, tedy plně vedenou z duchovní úrovně. Budeme pod silným vedením Ježíše Krista, vše bude vedeno zevnitř. Vnitřní cesta je tím skutečným vedením. Nejde zde o teologický či náboženský výklad Ježíše Krista, ale je zde zcela uvolněna veliká přízeň z tohoto velkého srdce Ježíše Krista, který se daroval pro tuto cestu a věnoval svou pozornost. Budou se dít věci, které jsou darem ducha. Pokud cítíte, že se chcete vydat na tuto vnitřní cestu, která je vedena uvnitř nás, bude odemčena samotným Ježíšem a ke každému shlédne a vytvoří podmínky cesty. U zasvěcení, jak jsem již psal, to bude hodně specifické. Tyto zasvěcení mají nekonečnou charakteristiku otevření a tak je zde vyjmenování čeho všeho se Vám může dostat zbytečné, neboť jsou to mystické vhledy, léčivé schopnosti, prostě je možné vše. Zde bude rozhodovat plně sám Ježíš Kristus, co kdo dostane. On bude kráčet s námi v této cestě, neboť on je nekonečný a překračuje všechny roviny a stavy.

Mé přání je, abyste přišli ti, kdo opravdu cítí, že chtějí poznat mystérium a pochopení své cesty a cesty věčnosti, neboť poté bude docházet k výjimečnému otevření stavu. Vstupte do svého srdce a rozhodněte, je na co se těšit. Je důležité vstoupit srdcově a pokud si myslíte, že Vaše srdce bolí, vstupte i tak, zde je dovoleno vstoupit každému, kdo je pozorný a naslouchavý a chce narovnat svou cestu. Cesta je darována pro jediné setkávání, zatím dále nebylo upřesněno.

Boží lásko přijď k nám a veď nás v této cestě, tak jak mně je řečeno. Tělo je náš chrám, který je připraven následovat Tě, duše je zář ducha a je plně připravena následovat Tě, srdce je skvost skvostů, který se slévá s duší a vytváří probuzeného ducha a tím se vše stává.

Je pro tuto cestu mnoho darováno, láska je darována pro tuto cestu a tak k tomu také přistupujte, není to škola, je to cesta věčnosti a ducha.
Kdo přečetl celý tento text k této cestě, pochopil, že v bodech napsat, co vše Vás čeká je zbytečné, je samotná výjimečnost, která Vás čeká, která vyústí v plné propojení v zasvěcení, které je v absolutně individuální rovině. Víte, více není třeba psát .

Přátelé, vyrovnávací hodnota za tato Ježíšova setkávání je 19.500 Kč, se závaznou zálohou 5.000 Kč. Cena je určena z mé vůle po zvážených nákladech na nájem, obědy, pití, materiály, účetní, daně a také dary a dekorace určené v této cestě a další a také i má určitá práce. Vydáváme se na velkou pouť a podle toho je vše vedeno, tak věřím, že vše pochopíte, že penízky nebudou Vaší rozhodovací cestou, ale že srdce je tím věčným pokladem, který Vám přinese mnohé. Součástí bude i má kniha Vánek Krista. Veškeré cesty jsou propojené a vše má svůj význam.

Poslední možné datum přihlášení je 5. listopadu 2014, přesto pokud cítíte, že na tuto cestu patříte, přihlašujte se co nejdříve, kapacita se nám již začíná zaplňovat a je omezená.

Vzkaz, který je otevřen pro tuto cestu z úrovně Krista, a který se nastoluje pro tuto cestu přišel již v čase dávném, kdy jsem byl připravován na tuto cestu: BĚŽTE, NEBOŤ CESTA TATO JE PLNÁ SVĚTELNÝCH KVĚTŮ, VŽDYŤ MNOHO JSEM VÁM O OTCI JIŽ ŘEKL. POJĎTE, LÁSKU VKLÁDÁM, CIŤTE JI. TOLIKO ŘEČENO, VŠAK PRO NĚKOHO MNOHO SLOV, NEBOŤ SRDCE JE ZDE JASNÉ, PRO NĚKOHO VŠAK MÁLO SLOV. KAŽDÝ JE TAM, KDE JE A TAM KDE NENÍ, NEMŮŽE BÝT POCHOPENO.

Naděje a věčnost je ve Vás  a život pak dostává tu správnou jiskru. Ježíš také říkal, že cesta života je také důležitá. Pojďme ho prožít co nejlépe a již pijme za života z Božího srdce.

Milujme vše kolem, milujme život, milujme své bližní, milujme svou cestu a stanete se jí.

Datumy našich setkávání:

 1. prosince 2014 v 10:00 - Ježíšova cesta – předvánoční zahájení

 2. ledna 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  7. února 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  21. února 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  7. března 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  21. března 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  4. dubna 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta - Vzkříšení
  18. dubna 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta
  25. dubna 2015 v 10:00 - Ježíšova cesta

Ježíšovy výroky, nad kterými jsem hluboce meditoval a v těchto meditacích přicházelo živoucí světlo Krista, které osvěcovalo mé bytí, a tak ke každému výroku, který byl vyslovován Ježíšem na této zemi za jeho pozemského života jsem dostal darem se k těmto výrokům vyjádřit a dát z vůle nebes vyjádření. Vnímejte tyto výroky a vysvětlení k nim které přidávám. Děkuji nebesům hluboce za nebeskou moudrou lásku, která mi umožnila se hlouběji podívat na tyto slavné a stále živé výroky. Nechejte Krista hořet ve svém bytí. Jeden výrok na vnímání, nechte se nést světlem Krista a jeho živoucí pochodní:

Ježíš řekl: "Blahoslavený člověk, který trpěl, neboť nalezl život."

Mé vysvětlení: Cesta utrpení vede velice k rychlému probuzení a tím se člověk stává plně živoucím. Záleží, jak každý z nás pochopí cestu utrpení a z jakých příčin vznikla.Však Ježíš tím říká: kdo hodně trpěl v životě, tím se plně osvobozuje od karmických zátěží a stává se svobodným a probuzeným. Nebojte se utrpení, ono je pomocí a vždy skončí. Každé činy mají svůj následek.Takže tato cesta je milostí a pomocí.

Vcházíme do velkého mystéria srdce.

Vítám Vás v lásce živého Krista k Vám,

Váš Ježíš Kristus (Tomáš Borl)

Do Hrbatova Kostelce přišel Ježíš Kristus

R.E.K.L.A.M.A
Kvalitní netuhnoucí beton - nový hit ve stavebnictví! Tekoucí domy na klíč! NYNÍ V AKCI JIŽ OD KORUNKY!

Návod na čtení Hrbatova Kostelce

19. 1. 2014 13:49 - Obec - Standa Skandál

Redakce Hrbatova Kostelce se rozhodla zveřejnit kráký, příruční návod na čtení obsahu Hrbatova Kostelce.

Čtenáři našeho deníku opakovaně dávají najevo, že článkům často nerozumí. Zdají se jím být složité a odborné, místy dokonce odporné.

Pravdou je, že v Redakci jsou zaměstnáni ti nejlepší z nelepčích, odbornost drřžíme na vysoké 500leté úrovni doby kamenné.

Základní myšlenkou Redakce je důkladná defekace. Tak jako každý den chodíte (pokud jste zdraví) na mísu vykonat svou potřebu, stejně tak i Redakce vykonává potřebu na Vaše obrazovky.
Prostě si jdeme ulevit. Kdo to ještě nepochopil, spas ho pán Bůh.  

R.E.K.L.A.M.A
Účinný lék proti homosexualitě a jiným ohavnostem. Před upotřebením protřepejte.

Rozdíl mezi námi a Vámi je v tom, že my se za to co po nás zůstává, prostě nestydíme a prodáváme. Proč taky, když většina novinářů defekuje ještě větší sračky než my.

R.E.K.L.A.M.A
Volte PPM (dříve ANO). Volte nadrženou patnáctku! PPM s číslem 15, vaše budoucí jistota.

Jde vlastně o velmi težce stravitelný informační „hamburger“ od strýčka McDonalda, který vám do jídla namele i kopytá.

Jako ono pověstné šalamounovo houno nelze brát vážně, ani zde nelze brát nic vážně, ani to že nelze brát nic vážně. Vítejte v experimentálním prostoru absolutního relativismu, kde si nemůžete být jisti absolutně ničím.

R.E.K.L.A.M.A
R.E.K.L.A.M.A
Chraňte si své zdraví!

Hrbatův Kostelec vyhlašuje souboj Titánů

22. 9. 2013 12:51 - Obec - Standa Skandál

Obec Hrbatův Kostelec vyhlašuje souboj Titánů v mistrovstí v prasopsaní. Sledujte každé úterý na Hovně od 19:00. Ve čtvrtek sledujete od 7:00 komplementsoutež trapnopsaní.

Nová exklusivní souboj Titánů v prasopsaní ukáže, kdo dokáže napsat článek z kterého se poserete a pobliteje naráz. Hledáme prasata nejhlubšího kalibru, které svět ještě nepoblil!  Soutež Titánů sledujte každé úterý na Hovně od 19:00. Komplementárně se soutěží o prasopsaní beží soutěž trapnopsaní, která zajišťuje plně vyvážené výhry podle nejnovějších pravidel Evropské Unie o soutežích.  Nové nařízení z Bruseli zajišťuje emocinální vyvážení prohry a výhry, tak aby nevznikala frustrace z proher a předcházelo se tak vzniku extremismu.


Souboj Titánů v prasopsaní

Námět: Standa Skandál
Režije: Alexandr Kosodřev
Kamera: Standa Skandál a Alexandr Kosodřev

Účinkují: Alexandr Kosodřev a Standa Skandál

Soupeřící: Alexandr Kosodřev a Standa Skandál

Výherci:  Standa Skandál (trapnopsaní) a Alexandr Kosodřev (prasopsaní)

R.E.K.L.A.M.A
Chraňte si své zdraví!