HRBATŮV KOSTELEC

Odpadkové koše Václava Havla byly instalovány po celé Praze

1. 5. 2014 22:49 - Čechistan - Alexandr Kosodřev

Na počest bývalého prezidenta Václava Havla byly po celé Praze instalovány zbrusu nové odpadkové koše, které navrhl umělec David Černý. Koše mají připomínat prezidentovu popelnici, která léta stála před jeho domem a prezident do ní sypal své odpadky.

Kromě designu je na popelnici zajímavé také to, že je od počátku zaplněna, „aby evokovala pocit autentické popelnice Václava Havla,“ poznamenává Černý. Najdeme v ní jak zbytky od snídaně, kterou Václav nedojedl, tak vyhozené lahve od piva, které dopil. „Ty láhve jsme museli nechat udělat všechny znovu, protože ta značka piva se už dneska nevyrábí,“ upřesnil Černý.

Co ještě člověk na koších najde? "Podíváme-li se na koše, tedy popelnice, blíže, najdeme na nich dvě držadla. Nejsou to však obyčejná držadla. „Ve smyslu těchto košů symbolizují mír a lásku,“ říká Černý, " vždycky, když něco vyhodíte, tak uchopte jedno z držadel a chvíli popřemýšlejte. Zastavte se a pomyslete alespoň vteřinu na velikána, jakým byl Václav Havel."

Někteří lidé si ale všimli podstatného nedostatku košů: nic se do nich už nevejde. "To, samozřejmě, je vlastností těch košů!" hájí se Černý. "Odpadky v nich musejí být autentické, ne kdejaká vyhozená flaška, kterou jste koupili někde v Lidlu!" zlobí se Černý. Každý předmět má v koši své místo i svou historii.

Nutno poznamenat, že mezi odpadky našlo své místo i hovno fenky Ďuly a pak i samotná fenka Ďula. (Jak to bylo s fenkou Ďulou? Kuchařka Havlových promluvila.)

Magistrát navíc rozhodl, že repliky prezidentových odpadků budou použity také k posypu chodníků. „Začneme s posypem už v létě, abychom jako že odkázali na absurditu, jíž se Havel celý život věnoval,“ řekl radní pro dopravu.

Pozor tedy, až budete příště vzpomínat na Václava Havla, abyste do něčeho nešlápli.

Posyp Václava Havla

Posyp Václava Havla

Václav Havel

Václav Havel

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.E.K.L.A.M.A
Chraňte si své zdraví!

V Praze smrděly spálené čarodejnice do pozdních hodin.

1. 5. 2014 05:55 - Čechistan - Standa Skandál

PRAHA - Že nejen v Praze smrděly připálené čarodejnice do pozdních hodin se mohl přesvědčit každý, kdo vykoukl v jedenáct z okna.

Smradu všude jak kdyby Husa upalovali, rozčiloval se devádesátiletý důchodce Zadražil. Na nesnesitelný zápach si stěžovala i důchodkyně Zvelebná a přirovnává ho snad jen ke smradu u řeky Gangy, kde spalují Indové svoje pozůstalé. Takový předprvomájový ozón si připravili nejen pražšťí spolu s hromadami plastikových odpadků. „Den pálení čarodejnic je tak vyhlášen dnem Pivní Zóny, kdy jediným cílem námezdně pracujících je nadělat bordel a spít se do němoty, protože na víc nemají“, komentoval pálení Dark Vader organizátor akce a vůdce hnutí #NE Bude hůř.

Aktualizace: Celkem bylo v České Rapublice 30.dubna 2014 upáleno 4777 služebníků bílé magie z toho 2734 žen.

Spálené čarodejnice také překročily imisní limity ve všech krajích ČR.

Emise čarodejnic, Praha Libuš

Emise čarodejnic, Hradec Králové

R.E.K.L.A.M.A
R.E.K.L.A.M.A
nabízí nejnutnější soudní výlohy: Pohmožděniny po pádu z kola - 20.000 Kč, Oční monokl stereo (zákrok na obou očích) - 15.000 Kč, Kulhání medium a nemoc se soustředit na 1 den - 10.000 Kč, Terapie vlakem - 50.000 Kč. Naše reference: David Rath, Iveta Bartošová

Proběhla předprvomájová salónní revoluce

30. 4. 2014 21:08 - Čechistan - Alexandr Kosodřev

Na IV. sjezdu svazu českých salónních kritiků proběhla předprvomájová salónní revoluce. Při dlouhé diskusi o smyslu existence svazu (a tak vůbec) padala i taková slova, jako že "já se na to vyseru!" a podobně.

Mezi probíranými tématy bylo především začlenění přeběhlíků z klubu salonního šachismu. Odborná komise shledala Šacha a Mata způsobilými též k vykonávání funkce v některém z klubů salonních kritiků. Kvůli možnému střetu zájmů byli pánové ihned zkritizováni, čímž byli uvedeni do funkce. Po dlouhé kritice se také došlo k závěru, že členství v některém z klubů salonních kritiků nebude bránit nadále vykonávat činnost členů klubu salonních šachistů, ani to nebude mít vliv na funkci. Pánové Šach a Mat byli poté nominováni na Členy roku.

Schopnost vše kritizovat mají i někteří nečlenové klubů salonních kritiků, zaznělo dále na schůzi. Námitka, že by se členská základna nebývale rozrostla, kdyby byli připuštěni i tito laičtí kritici, byla po kritice zamítnuta. Takovým lidem bychom měli dát alespoň šanci stát se přihlížejícími členy, padlo na schůzi. Po bouřlivém hlasování byl návrh přijat. Od této chvíle tedy mohou všichni občané ČR zažádat o členství v některém z klubů salonních kritiků, a to v jejich širším kruhu laických příznivců.

Konečně bylo ustanoveno, že svaz klubů salonních kritiků kritizovat nelze. Pokud tak některý z členů učiní, bude potrestán vyloučením nejen ze svazu, ale i ze základního klubu salonních kritiků. Jelikož však všichni členové svazu svaz někdy v minulosti kritizovali, byli ze svazu i z klubů bezodkladně vyloučeni. 30. 5. tak všechny kluby, a tudíž i svaz, oficiálně zanikly. Proběhla v pořadí již čtvrtá salónní revoluce.

„Je třeba začít s čistým štítem,“ prohlásil bývalý prezident svazu ihned po založení nového základního klubu salonních kritiků a zároveň svazu nového.

R.E.K.L.A.M.A
Pojďte se k nám udělat do Xindlu!

Bylo vyhlášeno České království potravinářské

27. 4. 2014 11:59 - Čechistan - Alexandr Kosodřev

Do čela České republiky se o víkendu suverénně postavil sám Andrej Babiš a vyhlásil absolutistickou monarchii. Název Česká republika se tímto mění na České království potravinářské a jediným státem povoleným náboženstvím se stává Agrofert. 

„Dočasně zůstává povoleno fungování Katolíkům, ale jen v některých kostelích a pod podmínkou, že Boží tělo upečou United Bakeries,“ říká CEO United Bakeries, ex-Katolík a ex-kardinál, Dominik Duka. Ten se stal též hlavním knězem nově ustaveného státního zřízení poté, co jako první konvertoval k Agrofertům.

"Jelikož  znám podrobně fungování Katolické církve, také obřady pro ně budeme zajišťovat formou outsourcingu. V oboru mám mnohaleté zkušenosti," prohlásil  Duka. Katolíkům dodá  tisíc hektolitrů svěcené vody." To by jim mělo stačit do příští pětiletky. A tu vodu, tu upečeme zastudena stejně jako všechno ostatní."

A jak si vůbec Babiš představuje vládnutí? "Stát budu řídit jako firmu. Chystám velkou restrukturalizaci státní byrokracie, po vzoru jednoho ruského velikána," prohlásil včera v televizi. K noci muzeí a noci kostelů tak přibude moc úřadů. Občané se budou moci chodit hlásit i v noci. „S Kardinálem, jak mu familiérně říkám,“ pokračuje Babiš, "máme velké plány. Kostely přebudujeme na boží fastfoody, ale to bych zatím ponechal pod pokličkou. Jedno je však jisté: Boží hod vánoční ustanovíme státním svátkem žraní."

V rámci podpory domácího průmyslu hodlá Babiš vybudovat několik továren na státní vyznamenání. "Vyznamenám každého za dobře odvedenou práci, jako to dělal Baťa. Výroba vyznamenání dá práci dalším lidem, a tak dále," nastínil vizi nekonečného ekonomického růstu Babiš. Postupně bude veškerý potravinářský průmysl konvertován na vyznamenávací a „potravinářské“ zůstane jen v názvu státu. „Tohle bude ještě větší ekonomický zázrak, než bylo JZD Slušovice, které taky nemělo se zemědělskou výrobou mnoho společného,“ říká Babiš.

"Jediné, čeho se obávám, je inflace vyznamenání. S tím se budeme muset nějak vypořádat, nejspíš pomocí snižování počtu vyznamenaných, a to opět po vzoru jednoho ruského velikána. Kardinál už navrhl konkrétní podobu řešení," uzavřel Babiš.