HRBATŮV KOSTELEC

České Dráhy poskytují slevu 50% na pohřeb Bartošové

2. 5. 2014 13:45 - Čechistan - Standa Skandál

Aktuálně: České Dráhy poskytují slevu 50% na cestu na pohřeb tragicky zesnulé Ivety Bartošové, který se bude konat ve Frendštátu pod Radhoštěm, rodištěm několikanásobné slavice ČR.

České Dráhy cítí potřebu vyhovět fanouškům Ivety, která před pár dny nešťastně zesnula pod koly rychlíku Praha-Prčice. Všichni, kteří se chtějí rozloučit s Ivetou, pojednou do Frendštátu za polovic. Pohřební svíčky budou v prodeji v prvním voze první třídě souprav", řekl mluvčí ČD Roupalík.

Pan Rychtář rozhodl o uspořádání dožínek pro média, v nichž chce hrát hlavní roli on. Expozice všech možných poruch osobnosti bude přítomná během celého obřadu. Máte se věru nač těšit.

Aktualizace: Po tahanici mezi Rychtářem a příbuznými Bartošové došlo k roztržce. Iveta byla roztržena vejpůl. Rychtářovi se podařilo zmocnit se jedné půlky, druhou získali příbuzní. Ti doufají, že jim Rychtář vydá zbytek. „Podle zákona mají děti právo alespoň na 50%,“ řekl právník syna Bartošové. „Ale to už mají,“ oponuje Rychtář. Příbuzní se obávají, že naopak Rychtář usiluje o jejich polovinu a pak hodlá Ivetiny půlky vydražit na Nekro.cz - vaše relikvie celebrit z pohodlí domova.

Na pohřbu proběhne zároveň křest posledního singlu: „Jedeme dál močálem černým“.

R.E.K.L.A.M.A
pro myši a slimáky
R.E.K.L.A.M.A
Chraňte si své zdraví!

Odpadkové koše Václava Havla byly instalovány po celé Praze

1. 5. 2014 22:49 - Čechistan - Alexandr Kosodřev

Na počest bývalého prezidenta Václava Havla byly po celé Praze instalovány zbrusu nové odpadkové koše, které navrhl umělec David Černý. Koše mají připomínat prezidentovu popelnici, která léta stála před jeho domem a prezident do ní sypal své odpadky.

Kromě designu je na popelnici zajímavé také to, že je od počátku zaplněna, „aby evokovala pocit autentické popelnice Václava Havla,“ poznamenává Černý. Najdeme v ní jak zbytky od snídaně, kterou Václav nedojedl, tak vyhozené lahve od piva, které dopil. „Ty láhve jsme museli nechat udělat všechny znovu, protože ta značka piva se už dneska nevyrábí,“ upřesnil Černý.

Co ještě člověk na koších najde? "Podíváme-li se na koše, tedy popelnice, blíže, najdeme na nich dvě držadla. Nejsou to však obyčejná držadla. „Ve smyslu těchto košů symbolizují mír a lásku,“ říká Černý, " vždycky, když něco vyhodíte, tak uchopte jedno z držadel a chvíli popřemýšlejte. Zastavte se a pomyslete alespoň vteřinu na velikána, jakým byl Václav Havel."

Někteří lidé si ale všimli podstatného nedostatku košů: nic se do nich už nevejde. "To, samozřejmě, je vlastností těch košů!" hájí se Černý. "Odpadky v nich musejí být autentické, ne kdejaká vyhozená flaška, kterou jste koupili někde v Lidlu!" zlobí se Černý. Každý předmět má v koši své místo i svou historii.

Nutno poznamenat, že mezi odpadky našlo své místo i hovno fenky Ďuly a pak i samotná fenka Ďula. (Jak to bylo s fenkou Ďulou? Kuchařka Havlových promluvila.)

Magistrát navíc rozhodl, že repliky prezidentových odpadků budou použity také k posypu chodníků. „Začneme s posypem už v létě, abychom jako že odkázali na absurditu, jíž se Havel celý život věnoval,“ řekl radní pro dopravu.

Pozor tedy, až budete příště vzpomínat na Václava Havla, abyste do něčeho nešlápli.

Posyp Václava Havla

Posyp Václava Havla

Václav Havel

Václav Havel

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.E.K.L.A.M.A
Pojďte se k nám udělat do Xindlu!

V Praze smrděly spálené čarodejnice do pozdních hodin.

1. 5. 2014 05:55 - Čechistan - Standa Skandál

PRAHA - Že nejen v Praze smrděly připálené čarodejnice do pozdních hodin se mohl přesvědčit každý, kdo vykoukl v jedenáct z okna.

Smradu všude jak kdyby Husa upalovali, rozčiloval se devádesátiletý důchodce Zadražil. Na nesnesitelný zápach si stěžovala i důchodkyně Zvelebná a přirovnává ho snad jen ke smradu u řeky Gangy, kde spalují Indové svoje pozůstalé. Takový předprvomájový ozón si připravili nejen pražšťí spolu s hromadami plastikových odpadků. „Den pálení čarodejnic je tak vyhlášen dnem Pivní Zóny, kdy jediným cílem námezdně pracujících je nadělat bordel a spít se do němoty, protože na víc nemají“, komentoval pálení Dark Vader organizátor akce a vůdce hnutí #NE Bude hůř.

Aktualizace: Celkem bylo v České Rapublice 30.dubna 2014 upáleno 4777 služebníků bílé magie z toho 2734 žen.

Spálené čarodejnice také překročily imisní limity ve všech krajích ČR.

Emise čarodejnic, Praha Libuš

Emise čarodejnic, Hradec Králové

R.E.K.L.A.M.A
Odkládejte svůj čas na horší časy! Vaše Časová spořitelna, a.s.
R.E.K.L.A.M.A
lehací a sedací práce, přizdistání, odborný dohled. Volejte 777857564.

Proběhla předprvomájová salónní revoluce

30. 4. 2014 21:08 - Čechistan - Alexandr Kosodřev

Na IV. sjezdu svazu českých salónních kritiků proběhla předprvomájová salónní revoluce. Při dlouhé diskusi o smyslu existence svazu (a tak vůbec) padala i taková slova, jako že "já se na to vyseru!" a podobně.

Mezi probíranými tématy bylo především začlenění přeběhlíků z klubu salonního šachismu. Odborná komise shledala Šacha a Mata způsobilými též k vykonávání funkce v některém z klubů salonních kritiků. Kvůli možnému střetu zájmů byli pánové ihned zkritizováni, čímž byli uvedeni do funkce. Po dlouhé kritice se také došlo k závěru, že členství v některém z klubů salonních kritiků nebude bránit nadále vykonávat činnost členů klubu salonních šachistů, ani to nebude mít vliv na funkci. Pánové Šach a Mat byli poté nominováni na Členy roku.

Schopnost vše kritizovat mají i někteří nečlenové klubů salonních kritiků, zaznělo dále na schůzi. Námitka, že by se členská základna nebývale rozrostla, kdyby byli připuštěni i tito laičtí kritici, byla po kritice zamítnuta. Takovým lidem bychom měli dát alespoň šanci stát se přihlížejícími členy, padlo na schůzi. Po bouřlivém hlasování byl návrh přijat. Od této chvíle tedy mohou všichni občané ČR zažádat o členství v některém z klubů salonních kritiků, a to v jejich širším kruhu laických příznivců.

Konečně bylo ustanoveno, že svaz klubů salonních kritiků kritizovat nelze. Pokud tak některý z členů učiní, bude potrestán vyloučením nejen ze svazu, ale i ze základního klubu salonních kritiků. Jelikož však všichni členové svazu svaz někdy v minulosti kritizovali, byli ze svazu i z klubů bezodkladně vyloučeni. 30. 5. tak všechny kluby, a tudíž i svaz, oficiálně zanikly. Proběhla v pořadí již čtvrtá salónní revoluce.

„Je třeba začít s čistým štítem,“ prohlásil bývalý prezident svazu ihned po založení nového základního klubu salonních kritiků a zároveň svazu nového.

R.E.K.L.A.M.A
ihned k vystěhování! Pojďte si zařvat na lidi!