HRBATŮV KOSTELEC

EU vydává teroristické normy

Terorismus jak ho nově definuje norma EU 235178266516235, se stane nedílnou součástí našich každodenních životů. Ve středu o tom informovala eurokomisařka Věra Jourová.

„Již nebude tak jednoduché prostě někam přijít a odpálit se,“ upřesňuje Jourová. "Teroristická norma EU definuje jak četnost útoků, tak vymezuje použitelné výbušniny, určuje vzhled teroristů nebo  vyjmenovává vhodné lokace a záminky k útokům."

Co konkrétního z normy vyplývá pro běžné občany? Pro útok trhavinou s detonační rychlostí do 8000 m/s jsou nejvhodnější vlaková nádraží, vnitřní vagony metra a významné veřejné objekty. Možné je použít také podomácku vyrobené výbušniny, avšak jejich hmotnost nesmí přesáhnout 20 kg či musejí být na místo útoku přepraveny ve schráně o hranách délky max 50 cm.

Teroristické organizace budou muset dodržovat jednotný vzhled a opatřit si vlastní registrovanou značku a logo. Každá z nich vypracuje manuál (standard kvality), jenž bude nejprve odsouhlasen komisí EU pro terorismus. Doporučují se jasné barevné kombinace: oranžová-černá (licence Islámského státu), khaki-bílá (licence Al-Káida), černá-žlutá (zatím volně k použití), černá-červená (zatím volně k použití) a pro logo písmo Arial (díky dobré čitelnosti) či Comic Sans.

Jako vhodné záminky k útokům definuje EU karikatury proroka Mohameda a/nebo Václava Havla.

Teroristé budou nově také povinni se k útoku přihlásit, a to nejpozději do 8 dnů od útoku, prostřednictvím formuláře Přiznání se k teroristickému činu. O plánovaných a proběhlých útocích budou muset dále podávat jednou ročně Přehled o útocích, v němž uvedou, kolik osob bylo usmrceno a jak. Je-li to možné, také uvedou jména obětí. Jejich příbuzným Česká správa asociálního zabezpečení vyplatí výpalné.

Četnost útoků je definována takto:

  1-5 obětí (drobný útok) jednou měsíčně
  6-50 obětí (klasický útok) jednou za půl roku v předepsané lokaci, jednou za dva měsíce jinde
  51 a více obětí (mediálně zajímavý útok) jednou za rok, nutná předchozí dohoda s novinky.cz

Komisařka Jourová pokračuje: "Díky teroristické normě začala EU konečně řešit Konečné řešení sociální otázky EU. V podstatě to znamená, že odbory svolají demonstraci například na Václavské náměstí (které norma vyjmenová jako vhodnou lokaci k teroristickému činu) a tam ta otázka bude vyřešena."

„Musím v této souvislosti vyzdvihnout dlouhodobou pozitivní spolupráci s ryze českou teroristickou organizací ETA, jejíž spolehlivá elektrická křesla používáme mnoho let,“ dodává Jourová. Organizace se jinak specializuje především na útoky ve Španělsku, čímž se významně podílí na vývozu českého terorismu.

EU navazuje spolupráci s dalšími, tradičními teroristickými organizacemi. "Do tendru na velikonoční teroristický útok se zatím přihlásila Al-Kájda, CIA, FSB, BIS a Boko Haram. Rozhodující je nabídka nejnižší ceny za nejvyšší počet obětí," uzavírá Jourová.R.E.K.L.A.M.A
Pojďte je spalovat! Krematorium Praha-Strašnice hledá nové tváře.

Kuřáci a obézní lidé si připlatí na zdravotním pojištění

2. 2. 2015 11:43 - Čechistan - Standa Skandál

Sněmovna schválila dnes novelizaci zákona o zdravotním pojištění. Kuřáci, alkoholici a obézní lidé si výrazně připlatí na zdravotním pojištění. Zároveň s novelizací byl schválen celoplošný zákaz kouření v restauracích.

Od ledna 2016 vejde v platnost nařízení vlády o zdravotním pojištění, který upravuje penalizaci lidem, kteří se o svoje zdraví patřičně nestarají.

"Stát nehodlá podporovat u svých občanů suicidální sklony", vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Jiří Vykouřil.

Lekhá nadváha (BMI 30-40) bude znamenat zvýšení povinného odvodu na zdravotní pojištění o 20%. Obezita, nebo morbidní obezita s indexem BMI nad 40 pak znamená zdvojnásobení odvodu. Obezita nad 55 znamená povinnou hospitalizaci v odtučnovacích centrech s konfiskací příjmů na dobu, než se BMI sníží pod 45.

Stejně se ceny pohřebného a spalného budou odvíjet od postmortání váhy a to cenou 500 Kč za kilogram.

S platností novely cigarety opět podraží a zároveň lidé budou muset podstoupit plicní vyšetření. U koho se prokáže přítomnost dehtu v průdušnicích se navýší zdravotní pojištění jednorázově o 50 % a to na tři roky.

R.E.K.L.A.M.A
Volte PPM (dříve ANO). Volte nadrženou patnáctku! PPM s číslem 15, vaše budoucí jistota.

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA se nechal slyšet, že Česká Republika není ani velko-udírnou ani výkrmnou chovných prasat.

R.E.K.L.A.M.A
Účinný lék proti homosexualitě a jiným ohavnostem. Před upotřebením protřepejte.

Evropská komise rozhodla o mezích impedance u polotovarů určených pro ohřev v mikrovlnných troubách

28. 1. 2015 08:02 - Čechistan - Standa Skandál

Evropská komise rozhodla o mezích charakteristické impedance a hloubce vniku elektromagnetické vlny u polotovarů určených pro zpracování a ohřev v mirkovlnných troubách.

„Ohřev mikrovlnnou troubou je dnes neúčinný“, stojí v expertní zprávě z roku 2014 o efektivním využití energií v gastronomii."

Evropská komise se rozhodla zpřísnit kritéria na výrobu většiny polotovarů určených k přímé spotřebě a ohřevu v mikrovlnných troubách. "Dnešní stav je prý katastrofální. Impedanční nepřizpůsobení všech těch možných omáček a gulášů vede akorát tak ke snížení účinnosti už tak neúčniných mikrovlných trub, která nepřesahuje 55%. To máte jako vařit vodu v konvici a půlku jí vylejt do kanálu.", horlivě vysvětluje tristní situaci v polotovarech s vysokým poměrem stojatého vlnění (VSWR) Ing. Tomáš Netumil z expertního týmu Komise.

R.E.K.L.A.M.A
ihned k vystěhování! Pojďte si zařvat na lidi!Počínaje lednem 2016 budou muset všechny polotovary vykazovat ve zmraženém i rozmraženém stavu charakteristickou impedanci 250 až 450 ohmů, tak aby lépe odpovídali impedanci vakua (cca 376 ohmů). Reaktance pokrmů nesmí překročit +/- 50 ohmů. Hloubka vniku pak musí ve frekvenčním pásmu 2,3 až 2,6 GHz vykazovat jednu polovinu tloušťky polotovaru.

"Ty sojové polystyreny a pěny (párky, buřty a salámy), to se zmákne přidáním mletého uhlí jakožto absorbéru, ale největší problém vidím u těch omáček a kusů masa, tam budeme muset dát nějaká nadouvadla nebo polystyren s mletým uhlím. Případně napíchat minerální transformátorový olej, jinak se tam nevejdeme", vysvětluje technické řešení Ing. Netlumil. „Pro výrobce to znamená se co nejvíce pokrmy přiblížit ztrátovému vakuu“, stojí v expertní zprávě.

Lidé se tedy mohou od 2016 těšit na opravdu rychlé a účinné pizzy, matched-knédle a polévky s nadouvadly kompatibilní s mikrovlnným ohřevem s impedancemi od 250+/-50j až po 450+/-50j.

Součástí nařízení je i regulace nízké účinnosti mikrovlných trub, od roku 2016 se nebude smět vyrábět trouba s horší účinností než 70% stanovila Komise.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj elektroniky